לו"ז ומקצים

לוחות זמנים:

7:00 – 8:00: התכנסות וחלוקת ערכות

8:00 –  זינוק מקצה 5 ק"מ תחרותי

8:10 – זינוק מקצה 2.5 ק"מ תחרותי + עממי

9:00 – טקס סיום וחלוקת מדליות לזוכים

5 ק"מ נשים

  • עד גיל 39
  • 40+

5 ק"מ גברים

  • עד גיל 39
  • 40+

2.5 ק"מ נשים

  • עד גיל 39
  • 40+

2.5 ק"מ גברים

  • עד גיל 39
  • 40+

פרטי
המארגנים

מכינה אחד משלנו

טרי פלוס