קטגוריות

שימו לב כי קטגוריה שיהיו בה פחות מ-5 משתתפים תבוטל ותצורף לקבוצת גיל נמוכה יותר ( צעירים יותר ).

לוח זמנים:
7:30 זינוק מקצה 10 ק"מ תחרותי
8:15 זינוק מקצה 5.5 ק"מ תחרותי
9:30 טקס מדליות למקצי 10 ק"מ ו 5 ק"מ
10:00 זינוק 3 ק"מ תחרותי
10:30 זינוק 2 ק"מ תחרותי ועממי
10:45 טקס סיום

10 ק"מ נשים

 • עד גיל 34
 • 35-44
 • 45-54
 • 55+

10 ק"מ גברים

 • 16-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

5 ק"מ נשים

 • נערות עד 14
 • 15-19
 • עד 34
 • 35-44
 • 45-54
 • 55+

5 ק"מ גברים

 • עד גיל 14
 • 15-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

3 ק"מ נערות/נשים

 • 14-15
 • 16-17
 • 18+

3 ק"מ נערים/גברים

 • 14-15
 • 16-17
 • 18+

2 ק"מ ילדות/נערות

 • עד גיל 10
 • 11-12
 • 13-14
 • 15-16
 • 17-18
 • 19+

2 ק"מ ילדים/נערים

 • עד גיל 10
 • 11-12
 • 13-14
 • 15-16
 • 17-18
 • 19+

פרטי
המארגנים

המועצה המקומית עומר

Tri+