קטגוריות גיל

10 ק"מ נשים

 • עד גיל 19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

10 ק"מ גברים

 • עד 19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

5 ק"מ נשים

 • עד גיל 16
 • 17-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

5 ק"מ גברים

 • עד גיל 16
 • 17-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

2 ק"מ נערות

 • עד גיל 9
 • 10-11
 • 12-13
 • 14-15
 • 16-17
 • 18+

2 ק"מ נערים

 • עד גיל 9
 • 10-11
 • 12-13
 • 14-15
 • 16-17
 • 18+

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקות אירועי ספורט