קטגוריות

10 ק"מ נשים

 • עד גיל 19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

10 ק"מ גברים

 • עד גיל 19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

5 ק"מ נשים

 • עד גיל 16
 • 17-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

5 ק"מ גברים

 • עד גיל 16
 • 17-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

2 ק"מ נערות/נשים

 • 8-9
 • 10-11
 • 12-13
 • 14-15
 • 16-17
 • 18+

2 ק"מ נערים/גברים

 • 8-9
 • 10-11
 • 12-13
 • 14-15
 • 16-17
 • 18+

פרטי
המארגנים

טרי פלוס הפקת אירועי ספורט בע"מ

אגף הספורט דרום השרון