מסלול 700 מטר

מסלול 700 מטר הינו סיבוב אחד של הקפת האגם

פרטי
המארגנים

טרי פלוס הפקת אירועי ספורט בע"מ