מסלול 5 ק"מ

מסלול 5 ק"מ בנוי משני סיבובים של 2.5 ק"מ (סיבוב גדול ).

לאחר סיום הסיבוב הראשון עוברים דרך שער הזינוק להקפה נוספת.

שער הסיום נמצא במקביל לשער הזינוק אבל ממוקם על שביל אחר.

פרטי
המארגנים

טרי פלוס הפקת אירועי ספורט בע"מ