תקנון

תקנון

1. ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 18/12/18 בשעה 10:00 .

2. פרסים כספיים יחולקו למנצחי 10 ק"מ נשים וגברים כללי וכן למנצחי 5 ק"מ נשים וגברים כללי ונוער עד גיל 18 נערות ונערים.

3. מקום ראשון 10 ק"מ נשים וגברים – 1,500 ש"ח

מקום שני 10 ק"מ נשים וגברים – 1,000 ש"ח

מקום שלישי 10 ק"מ נשים וגברים – 500 ש"ח

מקום ראשון 5 ק"מ נשים וגברים – 750 ש"ח

מקום שני 5 ק"מ נשים וגברים – 500 ש"ח

מקום שלישי 5 ק"מ נשים וגברים – 250 ש"ח

מקום ראשון 5 ק"מ נערות ונערים – 750 ש"ח

מקום שני 5 ק"מ נערות ונערים – 500 ש"ח

מקום שלישי 5 ק"מ נערות ונערים – 250 ש"ח

4. ביטול רישום לפי נוהל ביטול הרשמה כפי שמופיע בתנאי הרשמה.

5. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפתוח הרשמה ביום האירוע.

6. כל רץ חייב לזנק עם המקצה אליו הוא שובץ. רץ שירוץ במקצה שונה, עלול לא לקבל תוצאה.

7. הנני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.

8. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.

9. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.

10. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.

11. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.

12. רצים שלא יענדו מספרי חזה, יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.

13. מספר החזה השבב הינם חד פעמיים אין צורך להחזירם בסיום הריצה. ניתן לשמור אותם למזכרת.

14. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.

15. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 45 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.

16. המארגנים אינם מתחייבים למידת חולצה.

17. כל משתתף מתחייב לחתום על הצהרת בריאות.

18. המשתתף מצהיר בזה כי הוא בריא וכשיר לעשות מאמץ כפי שנדרש במקצים השונים.

19. שימו לב לתנאי ביטול השתתפות  – כל המידע בזמן תהליך הרישום .

20. שימו לב כי מסלולי  5 ק"מ, 2 ק"מ ו 300 מטר הינם מסלולים מונגשים.

 

 

להנגשה מיוחדת יש לפנות לאמיר פישמן ממונה נגישות עירוני עד יומיים לפני המרוץ – טלפון 052-2027356

  
בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.

פרטי
המארגנים

מועצה מקומית גדרה

טריפלוס