נגישות

המסלולים התחרותיים 5 ק"מ ו 2 ק"מ והמקצים העממים נגישים לבעלי צרכים מיוחדים. מסלול 10 ק"מ נגיש חלקית .

לפרטים על המסלולים בנושא ההנגשה יש לפנות לממונה נגישות העירוני של המועצה  – אמיר פישמן 052-2027356.

פרטי
המארגנים

מועצה מקומית גדרה

Tri Plus הפקת אירועי ספורט