קטגוריות

10 ק"מ נשים

 • עד גיל 19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60+

10 ק"מ גברים

 • עד גיל 19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60+

5 ק"מ נשים

 • עד גיל 16
 • 17-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

5 ק"מ גברים

 • עד גיל 16
 • 17-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

2 ק"מ ילדות/נערות/נשים

 • עד גיל 10
 • 11-12
 • 13-14
 • 15-16
 • 17-18
 • 19+

2 ק"מ ילדים/נערים/גברים

 • עד גיל 10
 • 11-12
 • 13-14
 • 15-16
 • 17-18
 • 19+

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט