מסלול 5 ק"מ

מסלול  5 ק"מ מורכב מסיבוב אחד בלבד

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט