מסלול 10 ק"מ

מסלול 10 ק"מ מורכב משתי הקפות של 5 ק"מ כל אחת.

נקודת הסיבוב תמוקם כ- 50 מטר מערבית לשער הסיום, יש לעבור על שטיח הבקרה בנקודת הסיבוב.

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט