מסלול 10 ק"מ

למפה דינמית – לחץ כאן 

פרטי
המארגנים

המועצה המקומית עומר

Tri+