מסלול 2.25 ק"מ

פרטי
המארגנים

נווה עמיאל

טריפלוס