מסלול 2 ק"מ

נקודת הכינוס, קבלת ערכות ויציאה לאזור הזינוק – קריית החינוך פארק המדע

שער הזינוק והסיום ימוקם ברחוב אילן רמון, הזינוק לכיוון מזרח, רצים עד רחוב איילון פונים שמאלה לכיוון צפון, בכיכר הראשונה ברחוב אילון פונים שמאלה לכיוון מערב עד לפני כיכר הדרים לפי סימון על המסלול וחוזרים באותה דרך עד שער הסיום.

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט