מסלול 1.2 ק"מ עממי

נקודת הכינוס, קבלת ערכות ויציאה לאזור הזינוק – קריית החינוך פארק המדע

שער הזינוק והסיום ימוקם ברחוב אילן רמון, הזינוק לכיוון מזרח, רצים עד רחוב איילון פונים שמאלה לכיוון צפון, בכיכר הראשונה ברחוב אילון פונים שמאלה לכיוון מערב עד כיכר הבאה מקיפים אותה וחוזרים באותה דרך עד שער הסיום.

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט