צור קשר

נקודת הזינוק והסיום ליד מתנ"ס כפר מע'אר טקס הסיום יתקיים האולם אשכול פייס הצמוד לקו הזינוק

פרטי
המארגנים

מועצה מקומית מע'אר

טריפלוס