מסלול 2 ק"מ

פרטי
המארגנים

מועצה מקומית מע'אר

טריפלוס