מסלול 1 ק"מ – עממי

פרטי
המארגנים

מועצה מקומית מע'אר

טריפלוס