קטגוריות

5 ק"מ נשים

 • עד גיל 16
 • 17-19
 • 20-19
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

5 ק"מ גברים

 • עד גיל 16
 • 17-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

2 ק"מ נערות/נשים

 • 8-9
 • 10-11
 • 12-13
 • 14-15
 • 16-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

2 ק"מ נערים/גברים

 • 8-9
 • 10-11
 • 12-13
 • 14-15
 • 16-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

1 ק"מ עממי

 • אין מדידת זמנים

פרטי
המארגנים

המועצה המקומית כפר כמא

Tri Plus הפקות אירועי ספורט