לו"ז וקטגוריות

7:30 קבלת ערכות באזור הכינוס

8:30 זינוק 5 ק"מ

8:35 זינוק 2.5 ק"מ

9:30 טקס סיום (זמן משוער)

5.0 ק"מ נשים

 • עד גיל 39
 • גילי 54-40
 • גילי 55+

5.0 ק"מ גברים

 • עד גיל 39
 • גילי 54-40
 • גילי 55+

2.5 ק"מ נשים

 • עד גיל 39
 • גילי 54-40
 • גילי 55+

2.5 ק"מ גברים

 • עד גיל 39
 • גילי 54-40
 • גילי 55+