מסלול 1.2 ק"מ עממי

מסלול 2.1 ק"מ :
זינוק מרחוב פוקס ( חניון מכבי בחלקו הדרומי ) , רצים ברחוב פוקס עד הכיכר של רחוב הורביץ , פונים ימינה ( מזרחה ) ברחוב הורביץ, ריצה ברחוב הורביץ  עד הכיכר של רחוב פיינברג רצים ברחוב פיינברג עד הכיכר ברחוב פינס פונים ימינה ( דרומה  ) ברחוב פינס רצים עד הכיכר ברוך קפלינסקי ומיד לאחריה לפי שילוט בצבע ירוק מבצעים פרסה וחזרה באותה דרך לשער הסיום ברחוב פוקס.

פרטי
המארגנים

מועצה מקומית גדרה

טריפלוס