מסלול רכיבה ארוך

זינוק דרך השער השחור, לאחר 150 מטר פונים שמאלה למסלול המעגלי.

רוכבים לפי המרחק הנדרש בכל מקצה :

גלאי 12-13 סיבוב אחד

נוער 14-15 שני סיבובים

נוער 16-19 שני סיבובים

בוגרים קצר שלושה סיבובים

בוגרים ארוך חמישה סיבובים

בסיום הרכיבה ( לפי ההקפות ) פונים שמאלה לנקודת הסיום

פרטי
המארגנים

עיריית מודיעין

Tri Plus הפקת אירועי ספורט