מסלול 2 ק"מ

הזינוק יעשה מתוך הפארק העירוני ליד מגרש הכדור סל, רצים לכיוון מערב ויוצאים מהשער הצפון מזרחי של הפארק. פונים שמאלה לרחוב ספיר, רצים עד הכיכר עם רובע יזרעאל, פונים שמאלה ורצים עד חטיבת כפיר, נכנסים לפארק, רצים לפי שילוט עד שער הסיום

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט