מסלול 5 ק"מ

הזינוק יעשה מתוך הפארק העירוני ליד מגרש הכדור סל, רצים לכיוון מערב ויוצאים מהשער הצפון מזרחי של הפארק. פונים ימינה לרחוב ספיר מיד שמאלה  לרחוב האודם, רצים ברחוב האודם עד הכיכר רובע יזרעאל ורחוב האודם, פונים ימינה ( מערבה לכיוון שדרות בן גוריון, בכיכר של בן גוריון פונים דרומה בכיכר השנייה פונים שמאלה לרחבת עפר, רצים על השביל הלבן עד סימון של פרסה. חוזרים בחזרה באותה דרך, כאשר נכנסים לפארק פונים שמאלה ולפי סימון חצים עד שער הסיום.

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט