מסלול 2 ק"מ

הזינוק יעשה מתוך הפארק העירוני ליד מגרש הכדור סל, רצים לכיוון מערב ויוצאים מהשער הצפון מזרחי של הפארק. פונים ימינה לרחוב ספיר מיד שמאלה  לרחוב האודם, רצים ברחוב האודם עד אחרי השבירה של 90 מעלות שמאלה, מבצעים פרסה לפי סימון על הכביש. חוזרים בחזרה באותה דרך, כאשר נכנסים לפארק פונים שמאלה ולפי סימון חצים עד שער הסיום.

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט