קטגוריות

10 ק"מ נשים

  • עד גיל 19
  • 20-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50-59
  • 60+

10 ק"מ גברים

  • עד גיל 19
  • 20-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50-59
  • 60+

5 ק"מ נשים

  • עד גיל 16
  • 17-19
  • 20-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50-59
  • 60+

5 ק"מ גברים

  • עד גיל 16
  • 17-19
  • 20-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50-59
  • 60+

2 ק"מ נערות/נשים

  • 8-9
  • 10-11
  • 12-13
  • 14-15
  • 16-17
  • 18+

2 ק"מ נערים/גברים

  • 8-9
  • 10-11
  • 12-13
  • 14-15
  • 16-17
  • 18+

פרטי
המארגנים

במועצה המקומית באר יעקב

Tri+ הפקת אירועי ספורט