קטגוריות

אם יתחרו פחות מ 5 משתתפים בקטגוריה, יתבצע "איחוד קטגוריות". כלומר, הקטגוריה החסרה תחובר לקטגורית גיל צעירה יותר.

במקצה האפרוחים יחולקו מדליות השתתפות בלבד
שיוך לקטגוריה נקבע ע"י שנת לידת המשתתף

10 ק"מ נשים

 • עד 19
 • 20-34
 • 35-44
 • 45-54
 • 55+

10 ק"מ גברים

 • עד 19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

5 ק"מ נשים

 • עד 15
 • 16-17
 • 18-19
 • 20-34
 • 35-44
 • 45-54
 • 55+

5 ק"מ גברים

 • עד 15
 • 16-17
 • 18-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

2.5 ק"מ בנות

 • עד גיל 9
 • 10-11
 • 12-13
 • 14-15
 • 16-17
 • 18+

2.5 ק"מ בנים

 • עד גיל 9
 • 10-11
 • 12-13
 • 14-15
 • 16-17
 • 18+

1.25 ק"מ שליחים

 • כללי
 • כללי
 • כללי

פרטי
המארגנים

מתנ"ס כוכב יאיר - צור יגאל

טריפלוס