תוצאות 2022

ועכשיו לתוצאות …

פרטי
המארגנים

מתנ"ס כוכב יאיר - צור יגאל

טריפלוס