רשימת משתתפים

אנא בדוק עם שימך מופיע ברשימת המשתתפים המצ"ב, אם לא אנא שלח מייל מסודר לכתבות info@3plus.co.il עם שם מלא, מספר הזמנה שקיבלת מהמערכת וכן מספר זהות.

 

פרטי
המארגנים

מתנ"ס כוכב יאיר - צור יגאל

טריפלוס