מקצה שליחים

מקצה שליחים חדש במרוץ כוכב יאיר צור יגאל – 4 פעמים 1.25 ק"מ.

מה זה אומר ?

קבוצה של ארבעה משתתפים שכל אחד מחבריה רץ 1.25 ק"מ (חצי הקפה של מקצה 2.5 ק"מ). ההזנקה של המקצה תהיה יחד עם מקצה 2.5 ק"מ ויסתיים לאחר שכל 4 הרצים השלימו יחד שתי הקפות של המסלול.

רץ/ה ראשון – מנקודת זינוק עד לנקודת ההחלפה (ליד הבית כנסת)

רץ/ה שני – מנקודת החלפה ועד נקודת ההתחלה של המקצה כאשר הרץ/ה לא נכנס/ת לשער הסיום אלה לשרוול השמאלי שמוביל לנקודת ההחלפה בשער הזינוק.

רץ/ה שלישי – כמו הרץ/ה הראשון/ה משער הזינוק עד לנקודת ההחלפה (ליד הבית כנסת)

רץ/ה רביעי – כמו הרץ/ה השני/ה מנקודת החלפה ועד שער הסיום.

מהכיכר, הנמצאת 200 מטר משער הסיום, יכולים כל חברי הקבוצה להצטרף ולעבור ביחד בשער הסיום.

לכל חברי הקבוצה יש את אותו מספר חזה (כל אחד יקבל מספר) ומעבירים צמיד מאחד לשני בכל החלפה.

במקצה השליחים אין קטגוריות – שלושת הקבוצות הראשונות יעמדו על פודיום המנצחים.

 

רישום למקצה שליחים

המחיר ברישום למקצה השליחים הינו עבור משתתף בודד.

כאשר הראשון בקבוצה נרשם עליו/ה לפתוח קבוצה ( מתן שם לקבוצה ) ולעדכן את שאר חברי הקבוצה בשם הנבחר

כל שאר חברי הקבוצה צריכים לבחור ולשייך את עצמם לשם הקבוצה בה יהיו חברים במהלך תהליך הרישום.

 

פרטי
המארגנים

מתנ"ס כוכב יאיר - צור יגאל

טריפלוס