אמות מידה – למרוצים מ- 10 ק"מ ומעלה

פרטי
המארגנים

מתנ"ס כוכב יאיר - צור יגאל

טריפלוס