רשימת משתתפים

אנא וודא כי אתה נמצא ברשימת המשתתפים המצורפת:

פרטי
המארגנים

מתנ"ס כוכב יאיר - צור יגאל

טריפלוס