זמני Cut – Off

שימו לב, כל מי שלא יצא מהתחנה עד זמן החיתוך שלה יאלץ להפסיק את המרוץ.

Cut-Off עקרי :

תחנת צאלים: 09:00

תחנת בארי- לה מדווש: 14:30

תחנת ארז: 18:00

כל משתתף שלא יעמוד בזמני החיתוך ימסור את מספר המשתתף שלו בתחנה ולוקח על עצמו התחייבות לעלות על רכב האיסוף.

משתתף שיבחר להמשיך להתקדם למרות שלא עמד בזמן חיתוך, יסיר כל אחריות שהיא של מארגני המרוץ ומי מטעמם ויהיה פסול מלהשתתף במרוצים הבאים.

זמני Cut- Off לכל המקצים בתחנות השונות:

מקטע תחנה שעת פתיחה שעת סגירה
0 זינוק 04:30 06:15
1 תלמי יוסף 05:00 07:00
2 גבולות 05:30 08:00
3 צאלים 06:00 09:00
4 באר רבובה 07:00 10:30
5 אשכול 08:00 12:00
6 סכר רעים 08:50 12:45
7 רעים 09:25 13:45
8 בארי 10:00 15:00
9 נחל עוז 10:30 16:00
10 חץ שחור 11:10 17:15
11 ארז 11:45 18:15
12 זיקים 12:45 20:00

פרטי
המארגנים

הקבוצה האתגרית עוטף עזה

טריפלוס