קטגוריות

צעירות

 • עד גיל 10
 • גילאי 11-14

צעירים

 • עד גיל 10
 • גלאי 11-14

כרישים ( ילדות/נערות)

 • עד גיל 11
 • גילאי 12-16

כרישים ( ילדים/נערים )

 • עד גיל 11
 • גילאי 12-16

מקצה קצר - נשים

 • עד גיל 29
 • גילאי 30+

ק"מ מקצה קצר - גברים

 • עד גיל 29
 • גילאי 30+

ק"מ מקצה ארוך - נשים

 • עד גיל 29
 • גילאי 30+
 • 1,2,3 שלשות/זוגות

ק"מ מקצה ארוך - גברים

 • עד גיל 29
 • גילאי 30+
 • 1,2,3 שלשות/זוגות

10 ק"מ נשים

 • עד גיל 29
 • גילאי 30+

10 ק"מ גברים

 • עד גיל 29
 • גילאי 30+

5 ק"מ נשים

 • עד גיל 29
 • גילאי 30+

5 ק"מ נשים

 • עד גיל 29
 • גילאי 30+

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט