רישום

מקצים ומגבלות הגיל
מרוץ 10 ק"מ – לגילאי 16 ומעלה, עד גיל 18 מותנה באישור הורה.
מרוץ 5 ק"מ – לגילאי 12 ומעלה, עד גיל 18 מותנה באישור הורה.
מרוץ 2 ק"מ – לגילאי 8 ומעלה , עד גיל 18 מותנה באישור הורה.

לביטול הרשמה וקבלת זיכוי, עד למועד סגירת ההרשמה למרוץ, יש לשלוח מייל מסודר עם שם מלא, מספר הזמנה ומספר זהות לכתובת info@3plus.co.il

ההרשמה נסגרת ביום שני 6.3.23 בשעה 10:00 .

עלויות:
מקצה 10 ק"מ – 90 ש"ח .

מקצה 5.5 ק"מ – 80 ש"ח .

מקצה 3 ק"מ – 80 ש"ח .

מקצה 2 ק"מ – 50 ש"ח .

 

הנרשמים לכל המקצים  ( 10 ק"מ, 5.5 ק"מ, 3 ק"מ, 2 ק"מ תחרותי ו 2 ק"מ עממי ) חולצת תחרות, מדליה ובקבוק מים

פרטי
המארגנים

המועצה המקומית עומר

Tri+