רשימת משתתפים

אם אינך רואה את שמך ברשימת המשתתפים אנא שלח מייל לכתובת info@3plus.co.il עם שם מלא, מספר זהות ומספר רישום.

פרטי
המארגנים

המועצה המקומית עומר

Tri+