רשימת משתתפים

אם אינך רואה את שמך ברשימת המשתתפים המצ"ב אנא שלח/י מייל מסודר עם שם מלא, מספר זהות ומספר הזמנה לרונית info@3plus.co.il

 

 

 

 

 

 

פרטי
המארגנים

המועצה המקומית עומר

Tri+