קטגוריות

שימו לב כי קטגוריה שיהיו בה פחות מ-5 משתתפים תבוטל ותצורף לקבוצת גיל נמוכה יותר ( צעירים יותר ).

לוח זמנים:

6:30 – פתיחת עמדות חלוקת ערכות
7:30 זינוק מקצה 10 ק"מ
8:15 זינוק מקצה 5.5 ק"מ
9:00 טקס מדליות למקצי 10 ו 5.5 ק"מ ( זמן משוער )

10:00 זינוק 3 ק"מ
10:15 זינוק 2 ק"מ תחרותי
10:30 זינוק 2 עממי

10:35 טקס סיום 3 ק"מ ו 2 ק"מ

10 ק"מ נשים

 • גילאי 16-19
 • גילאי 20-29
 • גילאי 30-39
 • גילאי 40-49
 • גילאי 50-59
 • גילאי 60-69
 • גילאי 70+

10 ק"מ גברים

 • גילאי 16-19
 • גילאי 20-29
 • גילאי 30-39
 • גילאי 40-49
 • גילאי 50-59
 • גילאי 60-69
 • גילאי 70+

5 ק"מ נשים

 • עד גיל 14
 • גילאי 15-19
 • גילאי 20-29
 • גילאי 30-39
 • גילאי 40-49
 • גילאי 50-59
 • גילאי 60-69
 • גילאי 70+

5 ק"מ גברים

 • עד גיל 14
 • גילאי 15-19
 • גילאי 20-29
 • גילאי 30-39
 • גילאי 40-49
 • גילאי 50-59
 • גילאי 60-69
 • גילאי 70+

2 ק"מ ילדות/נערות

 • עד גיל 10
 • גילאי 11-12
 • גילאי 13-14
 • גילאי 15-16
 • גילאי 17-18
 • גילאי 19+

2 ק"מ ילדים/נערים

 • עד גיל 10
 • גילאי 11-12
 • גילאי 13-14
 • גילאי 15-16
 • גילאי 17-18
 • גילאי 19+

פרטי
המארגנים

המועצה המקומית עומר

Tri+