מסלול 10 ק"מ

למפה דינמית – לחץ כאן

שימו לב – מסלול 10 ק"מ מורכב מריצה של מסלול 5 ק"מ פעמיים.

פרטי
המארגנים

המועצה המקומית עומר

Tri+