רשימת משתתפים

אם אינך רואה את שמך ברשימה המשתתפים המצ"ב אנא שלח/י מייל מסודר עם שם מלא, מספר זהות ומספר הזמנה לרונית info@3plus.co.il

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט