מסלול 2 ק"מ

נקודת הכינוס, קבלת ערכות ויציאה לאזור הזינוק – קריית החינוך פארק המדע

שער הזינוק והסיום ימוקם ברחוב אילן רמון, הזינוק לכיוון מזרח, רצים עד רחוב איילון פונים שמאלה לכיוון צפון, בכיכר הראשונה ברחוב אילון ממשיכים ישר לכיוון רחוב הנפת הדגל, בהנפת הדגל פונים ימינה לכיוון מזרח עד נקודת סיבוב מבצעים פרסה לפי סימון וחוזרים באותה דרך עד שער הסיום.

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט