תקנון

תקנון

1. ההשתתפות מותנית בהרשמה עד יום ראשון ה- 20/6/22 בשעה 10:00 .

2. ביטול רישום לפי נוהל ביטול הרשמה – יש לשלוח מייל מסודר לכתובת info@3plus.co.il עם מספר הזמנה ושם מלא .

3. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפתוח הרשמה ביום האירוע.

4. כל רץ חייב לזנק עם המקצה אליו הוא שובץ. רץ שירוץ במקצה שונה, עלול לא לקבל תוצאה.

5. הנני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.

6. הנני מודע כי המסלולים במרוץ זה הינם מסלולי שטח עם מפגעים מסוגים שונים כגון בורות, גדרות, עצים ועוד

7. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.

8. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.

9. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.

10. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.

11. רצים שלא יענדו מספרי חזה, יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.

12. מספר החזה השבב הינם חד פעמיים אין צורך להחזירם בסיום הריצה. ניתן לשמור אותם למזכרת.

13. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.

14. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 45 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.

15. המארגנים אינם מתחייבים למידת חולצה.

16. כל משתתף מתחייב לחתום על הצהרת בריאות.

17. המשתתף מצהיר בזה כי הוא בריא וכשיר לעשות מאמץ כפי שנדרש במקצים השונים.

18. שימו לב לתנאי ביטול השתתפות  – כל המידע בזמן תהליך הרישום .

בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.

פרטי
המארגנים

Tri Plus הפקת אירועי ספורט

רשות הספורט העירונית כרמיאל