לו"ז וקטגוריות

7:00 קבלת ערכות באזור הכינוס

8:00 זינוק 10 ק"מ

8:15 זינוק 5 ק"מ

8:30 זינוק 2.5 ק"מ – לא תחרותי (עממי)

9:30 טקס סיום (זמן משוער)

10 ק"מ נשים

 • עד גיל 39
 • גילי 54-40
 • גילי 55+

10 ק"מ גברים

 • עד גיל 39
 • גילי 54-40
 • גילי 55+

5 ק"מ נשים

 • עד גיל 39
 • גילי 54-40
 • גילי 55+

5 ק"מ גברים

 • עד גיל 39
 • גילי 54-40
 • גילי 55+