תקנון

תקנון מרוץ "חפציבה ה-2" חברת החשמל

 1. במרוץ ישתתפו רק מי שנרשמו בהרשמה מוקדמת – שתתאפשר עד תאריך 5.3.2023, שעה 17:00 – ומילאו כראוי התחייבויותיהם כמתבקש בהצהרת הבריאות.
 2. המרוץ יתקיים בתאריך – 14.3.2023.

שעת המפגש להתכנסות והרשמה באתר חפציבה: 7:00.

שעת הזנקה ראשונה: 8:00.

 1. למרוץ שלושה מקצים, 2 תחרותיים ואחד עממי (לא תחרותי). מסלול המרוץ, פירוט המקצים, מידע נוסף ועדכונים יתפרסמו באתר www.3plus.co.il/iecrun.
 2. יש להגיע למרוץ בבגדי ספורט ונעלי ספורט.
 3. ביטול הרישום יעשה במייל מסודר לכתובת info@3plus.co.il עם שם מלא .
 4. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפתוח הרשמה גם ביום האירוע.
 1. כל רץ חייב לזנק למקצה אליו שובץ. רץ שירוץ במקצה שונה עלול שלא לקבל תוצאה.
 2. הנני מודע/ת היטב למסלול המרוץ, לאופיו ולתקנון האירוע.
 3. חל איסור מוחלט להשתתף באירוע עם כלבים או כל בע"ח (קשור או שאינו קשור ברצועה).
 4. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
 5. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים.
 6. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות ביקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.
 7. רצים שלא יענדו מספרי חזה, יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 8. מספר החזה והשבב למדידת זמן הריצה הינם חד פעמיים אין צורך להחזירם בסיום הריצה. ניתן לשמור אותם למזכרת.
 9. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר המיועד (סעיף 3) ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 10. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 30 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.
 11. המארגנים אינם מתחייבים למידת חולצה.
 12. המשתתף מצהיר בזה כי הוא בריא וכשיר לעשות מאמץ כפי שנדרש במקצים השונים.
 13. במרוץ יתחרו קטגוריית נשים וגברים בנפרד, לכל מגדר שלוש קטגוריות לפי גילים: עד 39, 54-40, 55 ומעלה.
 14. קביעת זוכים ופרסים – המנצחים במקצים השונים המפורטים באתר המרוץ יקבעו בהתאם לקריטריון הקבוע בחוקי ה- IAAF כלומר: לפי "זמן ירית הזינוק"(gun time)  ולא לפי "זמן הצ'יפ" (chip time).
 15. הפרסים יוענקו לעובדי וגימלאי החברה ובני משפחותיהם בלבד, אשר ידורגו במקומות הראשונים.
 16. בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.

בהצלחה!!!!

קריית ההדרכה הארצית לנושא חשמל אנרגיה וסביבה, אגף משאבי אנוש, הדרכה, גיוון והכלה בשיתוף קידום הבריאות חטיבת משאבי אנוש