מסלול 1.2 ק"מ עממי

מסלול 2.1 ק"מ :
זינוק מרחוב פוקס ( חניון מכבי בחלקו הדרומי ) , רצים ברחוב פוקס עד הכיכר של רחוב הורביץ , פונים ימינה ( מזרחה ) ברחוב הורביץ, ריצה ברחוב הורביץ  עד הכיכר של רחוב פיינברג רצים ברחוב פיינברג עד הכיכר ברחוב פינס פונים ימינה ( דרומה  ) ברחוב פינס רצים עד הכיכר ברוך קפלינסקי ומיד לאחריה לפי שילוט בצבע ירוק מבצעים פרסה וחזרה באותה דרך לשער הסיום ברחוב פוקס.

פרטי
המארגנים

מועצה מקומית גדרה

Tri Plus הפקת אירועי ספורט