תקנון

תקנון מרוץ "חפציבה 2024" חברת החשמל

 1. במרוץ ישתתפו רק מי שנרשמו בהרשמה מוקדמת – שתתאפשר עד תאריך 4.3.2024, שעה 17:00 – ומילאו כראוי התחייבויותיהם כמתבקש בהצהרת הבריאות, וקיבלו אישור השתתפות ומספר משתתף.
 2. המרוץ יתקיים בתאריך – 13.3.2024.

שעת המפגש להתכנסות והרשמה באתר חפציבה: 7:00.

שעת הזנקה ראשונה: 8:00.

 1. למרוץ שלושה מקצים, 2 תחרותיים ואחד עממי (לא תחרותי). מסלול המרוץ, פירוט המקצים, מידע נוסף ועדכונים יתפרסמו באתר www.3plus.co.il/iecrun.
 2. יש להגיע למרוץ בבגדי ספורט ונעלי ספורט.
 1. ביטול הרישום יעשה במייל מסודר לכתובת info@3plus.co.il עם שם מלא .
 2. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפתוח הרשמה גם ביום האירוע.
 3. הכניסה לאזור המרוץ וההשתתפות באירוע בכפוף להנחיות משרד הבריאות ביום האירוע ובהתאם להוראות השעה, לרבות הנחיות ביטחוניות, ככל שיהיו.
 4. חל איסור להשתתפות במקצה אחר מזה שאליו שובץ המשתתף. משתתף שירוץ במקצה שונה עלול שלא לקבל תוצאה.
 5. כל משתתף יצהיר כי הוא מודע היטב למסלול המרוץ ואופיו וכי הוא מסכים לתקנון האירוע.
 6. חל איסור מוחלט להשתתף באירוע עם כלבים או כל בע"ח (קשור או שאינו קשור ברצועה).
 7. כל משתתף יצהיר כי מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שיביא המשתתף עמו למרוץ וכי הוא/היא מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותו/ה.
 8. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים.
 9. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות ביקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.
 10. רצים שלא יענדו מספרי חזה, יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 11. מספר החזה והשבב למדידת זמן הריצה הינם חד פעמיים אין צורך להחזירם בסיום הריצה. ניתן לשמור אותם למזכרת.
 12. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר המיועד (סעיף 3) ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 13. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 30 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.
 14. המארגנים אינם מתחייבים למידת חולצה.
 15. כל משתתף יצהיר כי הוא בריא וכשיר לעשות מאמץ כפי שנדרש במקצים השונים ויחתום על הצהרה בנושא.
 1. במרוץ יתחרו קטגוריית נשים וגברים בנפרד, לכל מגדר שלוש קטגוריות לפי גילים: עד 39, 54-40, 55 ומעלה. במקרה של מיעוט משתתפים, פחות מ-5 לכל מקצה וקטגוריה, רשאים המארגנים להחליט על איחוד קטגוריות לצורך קביעת הזוכים. במקרה כזה, הרצים יתווספו לקטגוריה הצעירה יותר.
 2. קביעת זוכים ופרסים – המנצחים במקצים השונים המפורטים באתר המרוץ יקבעו בהתאם לקריטריון הקבוע בחוקי ה- IAAFכלומר: לפי "זמן ירית הזינוק"(gun
  time)  ולא לפי "זמן הצ'יפ" (chip time).
 3. הפרסים יוענקו לעובדי וגימלאי החברה ובני משפחותיהם בקרבה ראשונה בלבד (בני זוג, ילדים, הורים), אשר ידורגו במקומות הראשונים. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית לקבוע קבוצות מיוחדות נוספות שיהיו זכאיות לפרסים מיוחדים נוספים.

בהצלחה!!!!

קריית ההדרכה הארצית לנושא חשמל אנרגיה וסביבה, בשיתוף קידום הבריאות חטיבת משאבי אנוש