לוח זמנים

לוח זמנים לתחרות:

5:30 – פתיחת שטח ההחלפה

6:30 – זינוק עד גיל 9 ומקצה עממי

6:50 – זינוק גילאי 11-12

7:20 – זינוק גילאי 12-13

8:00 – זינוק סופר ספרינט

8:45 – זינוק נוער ובוגרים

לוח הזינוקים יכול להשתנות בהתאם למספר הנרשמים, לוח זמנים וחלוקה למקצים סופית יפורסמו עד יום ג' 5.12.23 .

פרטי
המארגנים