מסלול 1.5 ק"מ

פרטי
המארגנים

ועדת ספורט קיבוץ משמר הנגב