לזכרם

נופלי משמר הנגב אשר נפלו במלחמות ישראל ונרצחו בפעולות איבה:

 

 • מאיר זוהר חיים (פוזה) פוזננסקי הי"ד 
 • ישראל (זלה) נלקן הי"ד
 • חנוך זידבנד הי"ד
 • יונתן (טוטו) לוינסון הי"ד 
 • זכריה ברנד הי"ד
 • בילו אילון הי"ד
 • שלמה בנארי הי"ד 
 • יעקב דודוהי"ד
 • גיל אלון הי"ד
 • אריה כץ הי"ד 
 • ניבה שאול הי"ד
 • יוסף אור הי"ד
 • רפאל אליאסף הי"ד 
 • ורד וינר הי"ד

פרטי
המארגנים

ועדת ספורט קיבוץ משמר הנגב